Vaknamen en vakcodes van de combi-vakken in de vmbo-sector landbouw

27 mei 2003

 

Let op!

Deze publicatie is ingehaald door de regeling deze voorlichtingspublicatie is opgevolgd door de Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel Volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en Volwasseneneducatie schooljaar 2006-2007 van 13 juni 2006 (CFI/BVO-2006/58742).

In de voorlichtingspublicatie 'Vaknamen en vakcodes voor vmbo leerwegen' in Gele katern nr. 12 van 22 mei 2002 ontbraken de vaknamen en vakcodes betreffende de 'combi vakken' in de sector landbouw. De vaknamen voor deze beroepsgerichte programma's in de kaderberoepsgerichte leerweg zijn wel opgenomen in de regeling 'Modellen diploma's voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)' in dezelfde Gele katern, vanaf pagina 28. Hiermee zijn voor de 'combi vakken' echter geen vakcodes gepubliceerd.

Deze vakcodes worden hier alsnog in een aanvullende tabel 'vaknamen en vakcodes' bekendgemaakt, namens de directeur voortgezet onderwijs.

tabel aanvullende vaknamen en vakcodes voor vmbo leerwegen

 

Wettelijke vaknaam

roepnaam

afk.

KB

Beroepsgerichte programma's in het vmbo

   

Element code

Vakcode

Sector landbouw

       

landbouw en natuurlijke omgeving-plantenteelt en groene ruimte

pteelt-gr

pgr

2871

904

landbouw en natuurlijke omgeving-plantenteelt en bloembinden en -schikken

pteelt-b

pb

2871

905

landbouw en natuurlijke omgeving-plantenteelt en dierhouderij en -verzorging

pteelt-d

pd

2871

906

landbouw en natuurlijke omgeving-plantenteelt en verwerking agrarische producten

pteelt-vap

pvap

2871

907

landbouw en natuurlijke omgeving-plantenteelt en agrarische bedrijfseconomie

pteelt-ab

pab

2871

908

landbouw en natuurlijke omgeving-plantenteelt en agrarische techniek

pteelt-at

pat

2871

909

         

landbouw en natuurlijke omgeving-groene ruimte en bloembinden en -schikken

groenruim-b

grb

2871

924

landbouw en natuurlijke omgeving-groene ruimte en dierhouderij en -verzorging

groenruim-d

grd

2871

925

landbouw en natuurlijke omgeving-groene ruimte en verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie

groenruim-vap

grva

2871

926

landbouw en natuurlijke omgeving-groene ruimte en agrarische bedrijfseconomie

groenruim-ab

grab

2871

927

landbouw en natuurlijke omgeving-groene ruimte en agrarische techniek

groenruim-at

grat

2871

928

         

landbouw en natuurlijke omgeving-bloembinden en -schikken en dierhouderij en -verzorging

bloembin-d

bd

2871

934

landbouw en natuurlijke omgeving-bloembinden en -schikken en verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie

bloembin-vap

bvap

2871

935

landbouw en natuurlijke omgeving-bloembinden en -schikken en agrarische bedrijfseconomie

bloembin-ab

bab

2871

936

landbouw en natuurlijke omgeving-bloembinden en -schikken en agrarische techniek

bloembin-at

bat

2871

937

         

landbouw en natuurlijke omgeving-dierhouderij en -verzorging en verwerking agrarische producten

dierzorg-vap

dvap

2871

945

landbouw en natuurlijke omgeving-dierhouderij en -verzorging en agrarische bedrijfseconomie

dierzorg-ab

dab

2871

946

landbouw en natuurlijke omgeving-dierhouderij en -verzorging en agrarische techniek

dierzorg-at

dat

2871

947

         

landbouw en natuurlijke omgeving-verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie en agrarische bedrijfseconomie

verwagprod-ab

vaab

2871

965

landbouw en natuurlijke omgeving-verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie en agrarische techniek

verwagprod-at

vaat

2871

966

Pijl omhoog