Explicitering examenstof consequenties voor maatschappijleer 2003

31 oktober 2002

 

Op 1 november 2002 treedt de regeling "expliciteringen examenstof" in werking. Deze regeling geeft een toelichting op de vastgestelde domeinen voor aardrijkskunde, maatschappijleer en Grieks en Latijn.

Voor maatschappijleer gelden de expliciteringen al dit examenjaar.

Op Het Examenblad is de regeling inclusief bijlagen opgenomen.

Pijl omhoog