Voorlopige normeringsterm tweede tijdvak

21 juni 2002

 

De voorlopige normeringstermen voor het tweede tijdvak worden vermeld in de voorlaatste kolom van de bijlage bij de Cevo-mededeling over de cijferbepaling die u na de normering van het eerste tijdvak heeft ontvangen.

Deze normeringstermen zijn voorlopig in die zin dat ze niet ten nadele van de kandidaten zullen worden bijgesteld.

Wanneer de normeringsterm voor het eerste tijdvak is aangepast vanwege één of meer onjuiste vragen in het eerste-tijdvak-examen zal deze aanpassing niet gelden voor het tweede-tijdvak-examen. Wanneer in het tweede-tijdvak-examen een of meer onjuiste vragen voorkomen of wanneer een tweede-tijdvak-examen te moeilijk of te bewerkelijk is, zal dat aanleiding geven tot een afzonderlijke aanpassing van de normeringsterm voor dat tweede-tijdvak-examen.

De definitieve normering van het tweede tijdvak zal op woensdag 26 juni om 08.00 uur op www.eindexamen.nl en www.citogroep.nl worden geplaatst. Verzending van de gegevens vindt plaats op dinsdag 25 juni per gewone - niet aangetekende - postzending door de Citogroep.

Verzending per E-mail vindt plaats voor 08.00 uur op 26 juni.

bron: Citogroep

Pijl omhoog