CEVO: centrale examens 2002 goed verlopen

13 juni 2002

 

De examens vmbo, vbo/mavo c/d, havo en vwo zijn goed verlopen. De examenkandidaten hebben goede resultaten behaald. Uit de analyses bleek dat de examens inhoudelijk weinig problemen gaven. De laatste normen voor het centraal examen zijn gisteren vastgesteld door de CEVO.

De reacties van docenten en vakverenigingen waren overwegend positief. Wel bleek dat het gebruik van open vragen bij de examens moderne vreemde talen een vernieuwing is die kennelijk tijd nodigheeft. Met het oog op komende examens zullen CEVO en Citogroep een nadere analyse maken van de inhoudelijke klachten van het LAKS.

vmbo en vbo/mavo c/d

De landelijke examens VBO zijn dit jaar voor het laatst gehouden. Bij deze examens hebben zich geen problemen voorgedaan. Uit de analyses bleek dat de proefexamens vmbo goed aansluiten bij de onderwijspraktijk, zowel qua inhoud als niveau. Hetzelfde geldt voor de vbo/mavo-examens op c- en d-niveau.

havo en vwo

Het havo profiel economie en maatschappij blijft aanleiding geven tot enige zorg. Met name bij economie 1,2 en wiskunde A 1,2. Wiskunde B1 en B1,2 bleken voor de kandidaten aan de moeilijke kant. Bij geschiedenis deden zich dit jaar nauwelijks problemen voor. De vwo-examens verliepen zonder problemen.

aantal kandidaten

In 2002 legden 190.000 leerlingen centraal examen af. Voor de algemene vakken waren er in totaal ongeveer 48.000 vbo a/b en 86.000 vbo/mavo c/d kandidaten. Ongeveer 66.000 kandidaten deden behalve algemene vakken ook examen in beroepsgerichte vakken. Het havo telde ongeveer 41.500 examenkandidaten. In het vwo deden ongeveer 29.000 leerlingen examen.

Bron: persbericht CEVO

Pijl omhoog