Maximum score voor vraag 5 biologie havo

3 juni 2002

 

De CEVO heeft ten aanzien van het vak biologie havo besloten het correctievoorschrift als volgt te wijzigen:

Aan alle kandidaten moet voor vraag 5 de maximumscore van 1 punt worden toegekend, ongeacht het gegeven antwoord.

Dit is van belang voor de examinatoren en de tweede correctoren biologie havo.

Pijl omhoog