Maximum score voor enkele vragen van aardrijkskunde havo en vwo nieuwe stijl

27 mei 2002

 

De CEVO heeft ten aanzien van het vak aardrijkskunde het volgende besloten:

1. Aardrijkskunde nieuwe stijl havo

Aan alle kandidaten wordt de maximum score toegekend voor vraag 11 (3 punten), ongeacht het gegeven antwoord.

2. Aardrijkskunde nieuwe stijl vwo

Aan alle kandidaten wordt de maximum score toegekend voor vraag 10 (2 punten) en voor vraag 11 (3 punten), ongeacht het gegeven antwoord.

Dit is van belang voor de examinatoren en de tweede correctoren aardrijkskunde havo en vwo.

Pijl omhoog