Maximum score voor enkele vragen maatschappijleer vwo

21 mei 2002

 

De CEVO heeft het volgende besloten ten aanzien van het vak maatschappijleer vwo:

Aan alle kandidaten wordt de maximum score toegekend voor de vragen 32, 33 en 34, respectievelijk 1 punt, 2 punten en 2 punten, tezamen 5 punten voor deze drie vragen, ongeacht het gegeven antwoord.

Dit is van belang voor de examinatoren en de tweede correctoren maatschappijleer v.w.o.

Pijl omhoog