Septembermededeling 2016 - IV Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets VO 2016

Vanaf schooljaar 2015-2016 zijn alle gegevens uit het voormalige tijdschema verwerkt in de ‘Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets VO 2016’ op Examenblad.nl. Boven aan de activiteitenplanning kunnen een aantal keuzes worden gemaakt om een activiteitenplanning op maat te genereren (bijvoorbeeld voor rekenen of BB- en KB-flex). Zie voor meer informatie paragraaf I.0.

Pijl omhoog