Septembermededeling 2007 - III.5.8 Technologie in de GL, Techniek-breed, ICT-route, SDV en Intersectoraal

Voor de nieuwe beroepsgerichte vakken Technologie in de GL,Techniek-breed, ICT-route, SDV en Intersectoraal komen in 2007 de volgende proefexamens, spe's genaamd (spe = schriftelijk en praktisch examen), beschikbaar:

Technologie in de GL: spe GL (3 differentiaties)

Techniek-breed: spe BB en spe KB

ICT-route: spe BB en spe KB

SDV: spe BB en spe KB

Intersectoraal: spe BB (3 differentiaties) en spe KB (3 differentiaties).

Scholen met toestemming om deze programma's aan te bieden, vanuit hun status als projectschool of via een Regionaal Arrangement, moeten deze spe's afnemen in de leerwegen waarvoor de spe's bestemd zijn. Deze scholen betrekken het eindcijfer voor het nieuwe beroepsgerichte vak bij de uitslagregeling.

Andere scholen kunnen de spe's wel afnemen, bijvoorbeeld als extra vak in de theoretische leerweg, maar kunnen het eindcijfer niet bij de uitslagregeling betrekken. Hierop zal gecontroleerd worden. Het resultaat kan uiteraard wel worden opgenomen in het examendossier.

Scholen kunnen deze spe's bestellen via het formulier 'Opgave aantal examenkandidaten vmbo' dat op 1 november 2006 bij IB-Groep moet zijn ingeleverd.

Voor elk van deze vijf vakken komt er een activiteitenplanning waarin de gang van zaken in het examenjaar 2007 tot in detail beschreven wordt. Vanaf 16 oktober 2006 zijn deze activiteitenplanningen beschikbaar via de digitale versie van deze septembermededeling op www.eindexamen.nl.

Vanaf september 2007 kan iedere belangstellende via www.cito.nl kennis nemen van de spe's.

Pijl omhoog