Septembermededeling 2007 - III.5.4. Agrarische techniek en agrarische bedrijfseconomie

De examenvorm van het cspe is nieuw voor deze ondersteunende vakken, die tot en met 2006 uitsluitend schriftelijk geëxamineerd werden. Op 28 maart 2006 vond een voorlichtingsbijeenkomst voor de docenten plaats, waarop oefenmateriaal is uitgereikt. Dit oefenmateriaal is te downloaden via http://www.cito.nl/vo/ce/voorbeeldexamens/eind_fr.htm.

Daarnaast geldt als tijdelijke gewenningsmaatregel in 2007 dat de normering voor het deel-cspe KB agrarische techniek en het deel-cspe agrarische bedrijfseconomie niet bindend is.

Pijl omhoog