Septembermededeling 2014 - III.4.6 Afname minitoetsen praktijkexamens

Behalve op de scholen die meedoen aan de pilot met het nieuwe computerexamensysteem Facet (zie paragraaf I.4.3), worden de minitoetsen afgenomen met het computerprogramma MiniTester.

Alle varianten van alle minitoetsen verklankbaar

Alle varianten van alle minitoetsen zijn verklankt. Daardoor kan de kandidaat geluidsfragmenten afspelen waarin de tekst van het beeldscherm wordt voorgelezen.

In MiniTester werkt deze verklanking op dezelfde manier als de verklanking in de d-versie (dyslexie-versie) die bekend is van de digitale centrale examens in de algemene vakken in ExamenTester. Over de werking van de verklanking in Facet worden de 'Facet-scholen' afzonderlijk geïnformeerd. Hoewel de verklanking bedoeld is voor dyslectische kandidaten, kunnen alle kandidaten tijdens het maken van een minitoets eventueel besluiten om de tekst te laten verklanken. Kandidaten die gebruik willen maken van de geluidsfragmenten dienen te beschikken over een hoofdtelefoon.

Voorbeeldminitoetsen in MiniTester

Scholen ontvangen bij de eerste zending praktijkexamens van Cito (zending A, vanaf 12 februari 2014, zie III.4.2) een cd-rom/dvd met MiniTester, inclusief een aantal voorbeelden van minitoetsen.

Welke voorbeeldminitoetsen per vak worden geleverd staat in het 'Overzicht onderdelen en ICT in de praktijkexamens' (zie III.4.5).

Testen MiniTester op netwerk van de school

Scholen wordt geadviseerd MiniTester tijdig te testen, bijvoorbeeld door de voorbeelden van de minitoetsen bij leerlingen af te nemen. Vanaf 12 maart 2014 (zending C, tweede zending van Cito zie III.4.2) ontvangen scholen de minitoetsen cspe BB, KB en GL 2014. Het testen van MiniTester gebeurt bij voorkeur vóór 12 maart.

Voorbeeldminitoetsen in Facet

De Facet-scholen zullen over dezelfde voorbeeldminitoetsen kunnen beschikken. De Facet-scholen worden hierover afzonderlijk geïnformeerd.

Digitale afname van minitoetsen niet mogelijk?

Een school die geen digitale minitoetsen kan afnemen, dient een verzoek tot het ontvangen van de pdf-versie van de Minitoetsen per e-mail te verzenden aan computerexamens@cve.nl. Dit bericht voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Het bericht dient afkomstig te zijn van de examensecretaris.
  • Het bericht bevat de redenen waarom de school af wil zien van digitale afname.

Na akkoord van het CvE wordt binnen vijf werkdagen de pdf-versie (van de opgaven en de antwoordbladen) ter beschikking gesteld aan de school. De school vermenigvuldigt de antwoordbladen bij de minitoetsen in kandidaat-aantallen en gebruikt de pdf's op beeldscherm tijdens de afname van de minitoetsen. De wachtwoorden voor de pdf's worden verzonden naar het e-mailadres van de examensecretaris. De examensecretaris verneemt dan tevens hoe de examinatoren kunnen beschikken over de correctievoorschriften bij de papieren minitoetsen.

Pijl omhoog