Septembermededeling 2015 - III.4.2 Aanlevering van cspe’s inclusief de profiel cspe’s

Op drie tijdstippen ontvangt de school een zending met (papieren en/of digitale) examendocumenten.

 • A. 
  vanaf 11 februari 2015: Cito-zending nr. 1 cspe's en profiel cspe's
 • B. 
  9, 10 of 11 maart 2015: DUO-zending cspe's en Cito zending B profiel cspe's
 • C. 
  vanaf 11 maart 2015: Cito-zending nr. 2 cspe's en profiel cspe's

NB: In november 2014 ontvangen scholen met bestellingen voor administratie en/of handel en administratie cspe BB/KB informatie over de beschikbaarheid van het programma Telraam.

Zie ook het tijdschema van werkzaamheden (Septembermededeling hoofdstuk IV)

De verzending van de cspe's naar de pilotscholen voor de beroepsgerichte profielen zal uitsluitend plaatsvinden vanuit Cito. Het CvTE informeert de scholen hierover in november middels een mededeling vanuit Examenblad.nl.

A: Cito-zending nr. 1 (vanaf 11 februari 2015) is bestemd voor de examinator die de inhoud kortsluit met de examensecretaris.

Als deze zending op 13 februari 2015 nog niet is ontvangen, dient de examensecretaris onverwijld contact op te nemen met Cito, Bedrijfsbureau CE, e-mail: ce-bedrijfsbureau@cito.nl.

Per cspe bevat Cito-zending nr. 1 twee exemplaren van de volgende examendocumenten:

 • examenopgaven
 • evt. bijlagen
 • evt. uitwerkbladen
 • instructie voor de examinator
 • evt. bijzondere materialen (zoals A1- en A3-tekeningen)
 • een cd-rom/dvd met de nieuwe versie van het computerprogramma MiniTester en een aantal voorbeelden van digitale minitoetsen en de installatie- en gebruikershandleiding (als pdf) zie ook III.4.6. Scholen die de minitoetsen afnemen in Facet, moeten MiniTester installeren als fall-back. Voor de pilot profiel-cspe's geldt dit niet, hiervoor is de terugval-optie 'papier'.

Aan de hand van de inhoud van dit pakket kunnen de examinatoren en de examensecretaris de organisatie van het cspe afstemmen.

B: De zending vanuit DUO/Examendiensten (9, 10 of 11 maart 2015) bevat de papieren examendocumenten voor de kandidaten. Deze zending bevat gesealde sets in kandidaataantallen:

 • examenopgaven
 • evt. bijlagen
 • evt. uitwerkbladen
 • evt. bijzondere materialen (zoals A1- en A3-tekeningen)

Bij problemen gelieve de examensecretaris direct contact op te nemen met DUO, afdeling Examendiensten in Groningen, tel: 050-5998933 of e-mail: examens@duo.nl).

De zending B profiel cspe's vindt vanuit Cito plaats. Deze zending bevat eveneens sets in kandidaataantallen die analoge documenten bevatten als de B zending van DUO/Examendiensten.

Als deze zending voor de pilot-cspe's op 12 maart 2015 nog niet is ontvangen, dient de examensecretaris van de pilotschool onverwijld contact op te nemen met Cito, Bedrijfsbureau CE, e-mail: ce-bedrijfsbureau@cito.nl.

C: Cito-zending nr. 2 cspe's en profiel cspe's (vanaf 11 maart 2015) bevat:

 • een dvd/cd-rom (in tweevoud) met de handleiding: Applicaties cspe 2015 (zie ook III.4.5) en de bestanden bij alle cspe's; dit zijn de digitale bestanden bij de praktische opdrachten en de bestanden ten behoeve van de digitale minitoetsen in MiniTester. Scholen die de minitoetsen afnemen in Facet ontvangen van DUO bericht als de minitoetsen in Facet beschikbaar zijn. NB: deze dvd/cd-rom bevat geen pdf's ten behoeve van papieren minitoetsen, zie ook III.4.6
 • per cspe: twee (papieren) exemplaren van het correctievoorschrift.

Indien deze zending op 13 maart 2015 nog niet ontvangen is, dient de examensecretaris onverwijld contact op te nemen met Cito, Bedrijfsbureau CE, e-mail: ce-bedrijfsbureau@cito.nl.

Voor anderen dan de examensecretaris en de desbetreffende examinatoren blijven de examendocumenten geheim. Bij digitale examendocumenten kan de systeembeheerder hierop een uitzondering vormen. Deze moet zowel het programma voor afname van de minitoetsen als de ICT-toepassingen bij de cspe's tijdig voor aanvang van de examens installeren en testen.

Pijl omhoog