Septembermededeling 2012 - III.2.2.6 economie

In 2012 wordt op het havo voor het eerst economie geëxamineerd volgens het nieuwe examenprogramma. Het nieuwe examen heeft een tijdsduur van 3 uur.

Zie de bijlage 'Informatie over het nieuwe examen economie havo (2012)'

Er is een bezemexamen voor kandidaten die onderwijs hebben gevolgd volgens het oude examenprogramma economie. Dit examen heeft een tijdsduur van 2,5 uur.

Bij het centraal examen volgens het nieuwe examenprogramma economie havo is de grafische rekenmachine NIET toegestaan, de eenvoudige rekenmachine uit het basispakket uiteraard wel. Bij het centraal examen volgens het oude examenprogramma economie (voor bezemkandidaten havo, en in 2012 voor alle kandidaten vwo) blijft de grafische rekenmachine toegestaan.