Septembermededeling 2016 - I.7.2 Tweede tijdvak

Het rooster tweede tijdvak wordt gepubliceerd in de Maartmededeling 2016. De centrale examens in het tweede tijdvak starten op 21 juni (schriftelijke examens). Op 24 juni vinden de examens plaats in de vakken die in het tweede tijdvak als aangewezen vakken door het College voor Toetsen en Examens worden afgenomen. Welke vakken hiervoor worden aangewezen, wordt in maart 2016 gepubliceerd. Naar verwachting behoren alle papieren cse’s voor de algemene vakken BB tot de aangewezen vakken.

De N-term bekendmaking van het tweede tijdvak is (evenals in 2015) in week 26, op vrijdag 1 juli 2016 om 8.00 uur (gewijzigde datum), voor de laatste schoolweek.

Pijl omhoog