Septembermededeling 2016 - I.7.1 Eerste tijdvak

Wijziging in rooster eerste tijdvak, Frans BB (vast moment)

Ten opzichte van de oorspronkelijke publicatie van het rooster 2016 is het vak Frans BB (papieren afname) opnieuw ingedeeld. Dit is ingeroosterd op vrijdag 13 mei van 13:30-15:00 uur (gelijktijdig met KB en GL/TL). Deze wijziging is op 10 november 2014 aangebracht en met de scholen gecommuniceerd in een brief via Examenblad.nl:

https://www.examenblad.nl/nieuws/20141110/centrale-examens-frans-bb-en-kb-op/2016