Septembermededeling 2015 - I.5.2 Tweede tijdvak

De afgelopen examenjaren hebben diverse betrokkenen in de examenketen een aantal probleempunten ervaren. Zij hebben deze aan het CvTE voorgelegd:

  • Scholen melden dat er te krappe tijd is voor begeleiden van leerlingen bij hun keuze voor het tweede tijdvak door de verplichte aanmeldingstijd bij DUO(BRON);
  • Docenten melden dat er meer tijd nodig is voor de correctie; er is een toename te zien in de tijd die het overleg met de tweede corrector vraagt;
  • De (voorbereiding voor de) normering vraagt meer tijd;
  • Scholen melden dat ze de bekendmaking van de N-term liever niet achterin de laatste schoolweek krijgen.

Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat de afnamemogelijkheden voor Caribisch Nederland in het tweede tijdvak beperkt zijn door het tijdsverschil. De daar afgenomen vakken moeten veelal op de middag worden ingepland.

Keuzes

Om aan de meeste van deze vragen tegemoet te komen is als volgt geschoven:

  • De uitslag van het eerste tijdvak voor het vmbo komt een dag later; DUO/Examendiensten/BRON heeft vervolgens in overleg met het CvTE de aanmelding voor het tweede tijdvak verschoven van maandag 15 juni 2015 12.00 uur naar 17.00 uur. Dan heeft de leerling het weekend vrij om de overweging voor herkansing te doen.
  • Door afname voor vwo en havo vanaf de eerste roosterdag (dinsdag 16 juni) en vmbo óók op de derde dag (donderdag 18 juni) in te plannen, is er meer ruimte ontstaan om vakken naast elkaar te plaatsen. Dit geldt zowel voor kandidaten die in het eerste tijdvak de centrale examens nog niet hebben afgerond als voor afname in Caribisch Nederland.
  • De data voor het tweede tijdvak op scholen zijn in 2015: dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 juni, dit levert twee keuzemogelijkheden meer;
  • Er is voor de docenten meer tijd vrijgekomen voor correctie en overleg;
  • Er is meer tijd vrijgekomen voor normering;
  • De N-term bekendmaking van het tweede tijdvak kan nu in week 26 op vrijdag 26 juni 2015* om 8.00 uur, voor de laatste schoolweek.

Het rooster tweede tijdvak wordt gepubliceerd in de Maartmededeling 2015. De centrale examens in het tweede tijdvak starten op 16 juni (schriftelijke examens). Op 19 juni vinden de examens plaats in de vakken die in het tweede tijdvak als aangewezen vakken door het College voor Toetsen en Examens worden afgenomen. Welke vakken hiervoor worden aangewezen, wordt in maart 2015 gepubliceerd. Naar verwachting behoren alle papieren cse's voor de algemene vakken BB tot de aangewezen vakken.

* Gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl, 22 september 2014. De datum 30 juni is vervangen door 26 juni.

Pijl omhoog