Septembermededeling 2016 - I.4 Examen in het buitenland

Bij de uitzonderlijke situatie waarin voorzien wordt dat een centraal examen in het buitenland wordt afgenomen, neemt de school voor 1 maart 2016 contact op via het Examenloket met de werkgroep examens van de Inspectie voor het Onderwijs.

Pijl omhoog