Septembermededeling 2016 - I.3.6 Tijdstip openen verpakking

Examenopgaven eerste en tweede tijdvak (cse’s)

Het openen van de gesealde examenpakketten is (in principe) niet toegestaan. De gesealde examenpakketten dienen intact te blijven tot in de examenruimte voor de start van de zitting. Dat geldt voor de examenpakketten met papieren opgaven voor de centraal schriftelijke examens en voor de verzegelde verpakking met daisy-audio-cd en de cd met pdf voor spraaksynthese.

Alleen onder strikte voorwaarden kan een verzegelde verpakking kort voor de afname worden geopend. Zie de brochure ‘kandidaten met een beperking’ en de ‘Protocollen en richtlijnen geheimhouding bij de centrale examens’ van de VO-raad.

Cspe’s (zending B vanuit DUO/Examendiensten):

De examinator mag een kandidaatexemplaar uit zending B maximaal vijf werkdagen voorafgaand aan de daadwerkelijke start van de afname inzien.

Zie hoofdstuk III.4 Mededelingen centrale examens beroepsgericht.

Cpe-vmbo:

Het pakket ‘instructie voor de examinator’ en het pakket ‘magazine’ (aflevering eind november) mag in de eerste week van december worden geopend.

De pakketten met o.a. de examenopgaven (aflevering begin februari) mogen aan het begin van de afnameperiode (zie examenrooster) worden geopend.

Zie paragraaf III.3.3 mededelingen per vak vmbo.

Cpe-vwo:

De pakketten mogen in de eerste week van december worden geopend. Zie paragraaf III.1.2 mededelingen per vak vwo.

Pijl omhoog