Septembermededeling 2016 - I.2 Mailings via Examenblad.nl

De officiële mededelingen over het examen worden via Examenblad.nl naar het e-mailadres van de examensecretaris verzonden.

Dit e-mailadres staat geregistreerd op de ‘persoonlijke pagina’ op Examenblad.nl (www.examenblad.nl/examensecretaris).

Op de ‘persoonlijke pagina’ staan ook de hieronder opgesomde gegevens geregistreerd:

  • de naam en het e-mailadres van de plaatsvervangend examensecretaris. Iedere e-mail via Examenblad.nl wordt (mits bekend) ook gestuurd naar de plaatsvervangend examensecretaris;
  • de naam en het e-mailadres van de systeembeheerder in verband met eventuele technische mededelingen via Examenblad.nl over computerexamens;
  • de naam en het e-mailadres van de directeur van de school. Dit e-mailadres wordt gebruikt om de directie van de school op de hoogte te stellen van een eventueel gebruik van het noodscenario (zie I.3.7);
  • namen en e-mailadressen van de functionarissen die de examenpakketten in ontvangst mogen nemen (zie I.3.4).

De examensecretaris is de beheerder van deze gegevens en kan zelf de gegevens aanpassen/aanvullen.

De naam en e-mailgegevens van de examensecretaris kunnen alleen door DUO/Examendiensten worden gewijzigd. De directie van de school kan hiervoor een wijzigingsverzoek mailen naar examens@duo.nl met daarin de oude en nieuwe situatie onder vermelding van het brin- en vestigingsnummer.

Pijl omhoog