Septembermededeling 2007 - I.2.2. Vakken waarbij de computer een noodzakelijk hulpmiddel is

In 2007 is de lijst van vakken waarbij de computer noodzakelijk is, niet gewijzigd ten opzichte van 2006:

De beroepsgerichte vakken BB en KB voorzover in het cspe een opdracht met de computer als hulpmiddel moet worden uitgevoerd, verder de minitoetsen (eventueel ook op papier af te nemen)

Frans BB en KB (dit jaar voor het eerst in het toetsprogramma Citotester, zie ook III.3.4)

Muziek, dans en drama GL/TL.

CKV2 havo en vwo ("centraal" schoolexamen)

Bij de zogenaamde compex-vakken kan de school net als in 2006 kiezen tussen een examen met en een examen zonder computertoepassing.

Andere examens met de computer, zoals algemene vakken BB en Duits KB, vinden alleen plaats op daartoe aangewezen pilotscholen.

Pijl omhoog