Septembermededeling 2016 - I.1.2 Examenprogramma's en syllabi

Voor de voorbereiding van kandidaten op het centraal examen is naast het examenprogramma de syllabus van het CvTE essentieel (zie ook hoofdstuk III van deze Septembermededeling).

Voor het schoolexamen is het examenprogramma bindend, SLO publiceert handreikingen voor de uitwerking daarvan in het schoolexamen (www.slo.nl).

CE’s Nederlands havo en vwo: aftrekregeling incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik

Als gevolg van de veranderde vorm van de centrale examens Nederlands zijn de vakspecifieke regels met betrekking tot de lange samenvattingsopdracht in examenjaar 2015 komen te vervallen, inclusief de aftrekregeling voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik. In lijn met het besluit van de staatssecretaris van 23 juni 2015 komt hiervoor een aftrekregeling voor incorrecte formuleringen en onjuist taalgebruik in de examens 2016 in de plaats. De syllabi Nederlands havo en vwo 2016 zijn hiervoor nader vastgesteld. De details van de aftrekregeling kunt u nalezen in de vakspecifieke mededelingen Nederlands havo en vwo van deze septembermededeling (hoofdstuk III).

Pijl omhoog