Septembermededeling 2018 - 4.2 Centrale examens in de kunstvakken

Muziek havo en vwo standaard in Facet

Na een goed verlopen pilot in het examenjaar 2017 worden de centrale examens muziek havo en muziek vwo standaard in Facet afgenomen, waarbij net als vorig jaar de antwoorden in de uitwerkbijlage moeten worden gegeven en de correctie plaatsvindt op papier.

Pilots examens kunstvakken in Facet

De centrale examens muziek gl/tl, dans gl/tl, drama gl/tl, kunst (algemeen) havo en kunst (algemeen) vwo zullen in het examenjaar 2018 zowel in Autoplay als in Facet worden aangeboden. Voor de afname met Facet gaat het hier om pilots. De wijze van afname is voor Autoplay en Facet hetzelfde. In Autoplay/Facet worden alleen de bronnen en de vragen getoond. De kandidaat schrijft de antwoorden in de uitwerkbijlage (muziek gl/tl, dans gl/tl, drama gl/tl) of op (eigen) papier (kunst algemeen havo en vwo). De docent voert de correctie op papier uit. Docenten van scholen die het examen afnemen in Facet kunnen voor de correctie het examen inzien via de online oefenomgeving van Facet (oefenen.facet.onl).

De examensecretaris kan zijn school voor een of meer pilots aanmelden via het ‘Opgaveformulier aantal examenkandidaten’ van DUO.

Zie de brochure ‘Centrale examens kunstvakken in Facet 2018’.

Verklanking

Voor de kunstvakexamens in Facet geldt dat alle kandidaten verklanking mogen gebruiken net zoals bij de examens in Autoplay. Het is belangrijk dat kandidaten met een leesbeperking in de Proef op de Som ook met de verklankingssoftware in Facet oefenen zoals vermeld in de brochure ‘Centrale examens kunstvakken in Facet 2018’. Een heel enkele keer kan het voorkomen dat een titel van een kunstwerk of een naam van een kunstenaar niet verklankt is. Voor kandidaten met een leesbeperking is het daarom van belang ook altijd de tekst erbij te hebben.

Fall-back in de vorm van een pdf-document en bronnen

Deze vorm van fall-back wordt ingezet indien er een technische storing is tijdens de examenafname in Facet voor Mac en Linux of als er een probleem is bij een kunstvakexamen dat in Autoplay wordt afgenomen. Als er gewerkt wordt met pc’s met Windows bij de afname van de examens in Facet, dan vormt Autoplay de fall-back. De bestanden van de fall-back in de vorm van een pdf-document en bronnen in een beveiligd zip-bestand worden via de portal van Cito aangeboden. Het zip-bestand mag één werkdag vóór afname van het betreffende examen op de computers van de kandidaten worden klaargezet.

Scholen ontvangen in de tweede week van april hierover van Cito een brief met nadere informatie.

Pijl omhoog