Septembermededeling 2018 - 4.2 Centrale examens in de kunstvakken

Muziek havo en vwo standaard in Facet

Na een goed verlopen pilot in het examenjaar 2017 worden de centrale examens muziek havo en muziek vwo standaard in Facet afgenomen, waarbij net als vorig jaar de antwoorden in de uitwerkbijlage moeten worden gegeven en de correctie plaatsvindt op papier.

Pilots examens kunstvakken in Facet

De centrale examens muziek gl/tl, dans gl/tl, drama gl/tl, kunst (algemeen) havo en kunst (algemeen) vwo zullen in het examenjaar 2018 zowel in Autoplay als in Facet worden aangeboden. Voor de afname met Facet gaat het hier om pilots. De wijze van afname is voor Autoplay en Facet hetzelfde. In Autoplay/Facet worden alleen de bronnen en de vragen getoond. De kandidaat schrijft de antwoorden in de uitwerkbijlage (muziek gl/tl, dans gl/tl, drama gl/tl) of op (eigen) papier (kunst algemeen havo en vwo). De docent voert de correctie op papier uit. Docenten van scholen die het examen afnemen in Facet kunnen voor de correctie het examen inzien via de online oefenomgeving van Facet (oefenen.facet.onl).

De examensecretaris kan zijn school voor een of meer pilots aanmelden via het ‘Opgaveformulier aantal examenkandidaten’ van DUO.

Zie de brochure ‘Centrale examens kunstvakken in Facet 2018’.

Pijl omhoog