Colofon

Examenblad.nl is de officiële website voor de examens in het voortgezet onderwijs (vo). Deze site is een initiatief van de directie Voortgezet Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

Waarover?

Deze site wil betrokkenen informeren over

  • de centrale examens havo en vwo;
  • de centrale examens in het vmbo.

Voor wie?

Examenblad.nl is in de eerste plaats gericht op diegenen binnen scholen die betrokken zijn bij de examinering: examensecretarissen, schoolleiders, docenten/examinatoren en tweede correctoren. Maar ook leerlingen, ouders, vakorganisaties en andere belangstellenden kunnen op Examenblad.nl terecht.

Door wie?

Voor de inhoud van deze website zijn de directie Voortgezet Onderwijs en het College voor Toetsen en Examens verantwoordelijk. Daarnaast wordt samengewerkt met Cito: voor alle correctievoorschriften wordt tijdens de examenperiode bijvoorbeeld doorgelinkt naar de site van Cito.

Examenblad.nl is gebouwd door PDC Informatie Architectuur, waarvan medewerkers ook een redactionele bijdrage leveren.

Gebruik

De informatie op deze site wordt onder meer ontsloten via het menu en het zoekveld. Meer over de werking van de site leest u op de pagina 'Help'.

Vragen

Informatie kan vragen oproepen. Bij veel pagina's wordt de gelegenheid gegeven te reageren. Dat doet u door het invullen van een contactformulier.

Let u ook op de antwoorden op veelgestelde vragen die al op de site te vinden zijn; misschien bent u daardoor al geholpen. Zie ook 'Help'.

Uw vraag of opmerking wordt doorgestuurd naar degene die voor het betreffende onderwerp verantwoordelijk is.

Disclaimer

De redactie besteedt veel zorg aan de juistheid en de actualiteit van de opgenomen informatie. Treft u fouten aan, dan willen we dat graag weten. Ook suggesties ter aanvulling of verbetering zijn van harte welkom.