Toegestane hulpmiddelen vwo/havo 2010

In de regeling Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2010 (CEVO-08.0941) zijn in bijlage 2B de toegestane hulpmiddelen voor havo en vwo bekendgemaakt.