Toegestane hulpmiddelen vwo/havo 2018

In de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2018 (CvTE-16.01424) zijn in bijlage 1B de toegestane hulpmiddelen voor vwo en havo bekendgemaakt.