Toegestane hulpmiddelen vwo/havo 2015

In de Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamen vwo, havo en vmbo in 2015 (CvE-13.01726) zijn in bijlage 2B de toegestane hulpmiddelen voor vwo en havo bekendgemaakt.

Afwijkende hulpmiddelen voor kandidaten met een beperking zijn in bijlage 3 van dezelfde regeling bekendgemaakt.

Pijl omhoog