Toegestane hulpmiddelen vwo/havo 2014

In de Regeling rooster en toegestande hulpmiddelen 2014 voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2014 (CvE-12.01404) zijn in bijlage 2B de toegestane hulpmiddelen voor vwo en havo bekendgemaakt: