Toegestane hulpmiddelen vwo/havo 2013

In de Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2013 (CvE-11.01610) zijn in bijlage 2B de toegestane hulpmiddelen voor havo en vwo bekendgemaakt: