Toegestane hulpmiddelen vwo/havo 2012

In de Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2012 (CvE-10.0775) zijn in bijlage 2B de toegestane hulpmiddelen voor havo en vwo bekendgemaakt.