Toegestane hulpmiddelen vmbo 2018

In de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2018 (CvTE-16.01424) zijn in bijlage 1A de toegestane hulpmiddelen voor vmbo bekendgemaakt.