Toegestane hulpmiddelen vmbo 2017

In de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2017 (CvTE-15.01452) zijn in bijlage 1A de toegestane hulpmiddelen voor vmbo bekendgemaakt.

Let op: de bijlage is op onderdelen gewijzigd.

Dit is gebeurd via een wijzigingsregeling: Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 16 oktober 2015, nummer CvTE-15.02096, houdende wijziging van de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2016 en de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2017.

In de bijlage zijn deze wijzigingen zichtbaar aan de blauwe markeringen.

  •