Toegestane hulpmiddelen vmbo 2015

In de Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamen vwo, havo en vmbo in 2015 (CvE-13.01726) zijn in bijlage 2A de toegestane hulpmiddelen voor vmbo bekendgemaakt.

Afwijkende hulpmiddelen voor kandidaten met een beperking zijn in bijlage 3 van dezelfde regeling bekendgemaakt.