Toegestane hulpmiddelen vmbo 2013

In de Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2013 (CvE-11.01610) zijn in bijlage 2A de toegestane hulpmiddelen voor vmbo bekendgemaakt: