Toegestane hulpmiddelen vmbo 2010

In de regeling Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2010 (CEVO-08.0941) zijn in bijlage 2A de toegestane hulpmiddelen voor vmbo bekendgemaakt.