Tabellen voor de waarschijnlijkheidsrekening en de mathematische statistiek

Deze tabellen kunnen alléén worden gebruikt bij wiskunde A1 en A1,2 voor vwo.

Tabellen voor de waarschijnlijkheidsrekening en de mathematische statistiek:

- een tabel met toevalsgetallen

- een tabel met binomiaalcoëfficienten

- een tabel van de cumulatieve normale verdeling (standaard-normale verdeling)

- een tabel met cumulatieve binomiale verdelingen P(X=x), met minimaal p = 0,05; 0,10; 0,15...0,50; 1/6 en 1/3; n = 2,3...20, 50, 100 bij n = 50; bovendien nog p = 0,01 bij n = 100

Bij wiskunde A 1 en A 1,2 havo zijn alleen tabellen voor de waarschijnlijkheidsrekening toegestaan.