Informatiemateriaal na/sk vmbo

Bij het centraal examen NaSk1 in alle leerwegen en NaSk2 in de gemengde en theoretische leerweg heeft de kandidaat op het centraal examen informatiemateriaal nodig. Goedgekeurd zijn:

Voor BB: Binas vmbo basis, informatieboek Na/Sk1, (ISBN 90.01.89.37.91)

Voor KB en GL/TL: Binas vmbo kgt, informatieboek voor NaSk 1 en NaSk 2 (ISBN 90.01.89.37.83)

In de Binas uitgaven voor het vmbo staan enkele fouten. Voor zover deze voor het centraal examen van belang kunnen zijn, staan die hieronder vermeld. Het is toegestaan deze fouten in Binas vmbo te verbeteren.

NB de errata wijken niet af van de in 2006 en 2007 gepubliceerde.

Errata BINAS voor KB en GL/TL

 

tabel 30

cesium: Cs in plaats van Ce

Ga relatieve atoommassa 69,5 moet 69,7 worden

tabel 31

neon 10 in plaats van neon 20

Fe relatieve atoommassa 55,9 moet 55,8 worden

Ar relatieve atoommassa 40,0 moet 39,9 worden

tabel 32

Hg - Br: m in plaats van n

Tabel 39

kachgas moet zijn lachgas

Errata BINAS voor BB

 

tabel 5

Inhoud, piramide

1/3 G x h = oppervlakte grondvlak x hoogte moet zijn:

1/3 G x h = 1/3 x oppervlakte grondvlak x hoogte

 

Inhoud, kegel

1/3G x h = oppervlakte grondvlak x hoogte moet zijn:

1/3G x h = 1/3 x oppervlakte grondvlak x hoogte