Informatieboek: BINAS 5e druk

BINAS voor vwo en havo, (natuurkunde, scheikunde, biologie vwo en havo)

havo: alleen de 5e druk

vwo: alleen de 5e druk

Verder geldt:

Ook hier maar één informatieboek per kandidaat (dus bij biologie havo of vwo niet Biodata plus BINAS)