Elektronisch rekenapparaat

De in het basispakket vermelde elektronische rekenapparaten dienen minimaal de volgende mogelijkheden te hebben

vmbo

Bij wiskunde KB en GL/TL, NaSk1 KB en GL/TL en NaSk2 GL/TL moet de rekenmachine naast de grondbewerkingen tevens beschikken over toetsen voor pi, x tot de ye macht, x kwadraat 1/x en sin/cos/tan in graden (en hun inversen). Bij de overige vakken en bij alle vakken BB zijn de grondbewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen voldoende. Meer mogelijkheden mag, maar:

De rekenmachine mag niet één of meer van de volgende eigenschappen hebben: lichtnetaansluiting tijdens het examen, opladen tijdens het examen, schrijfrol, alarm of ander geluid, alfanumeriek (letters op scherm), grafieken weergeven, zend- of ontvanginstallatie.

vwo/havo

Bij de vakken zonder grafische rekenmachine is een machine met de basisbewerkingen voldoende. Meer bewerkingen zijn toegestaan, maar:

Niet toegestaan is het gebruik van apparaten die:

a. op het lichtnet aangesloten moeten worden

b. tijdens het examen opgeladen moeten worden

c. geluidsoverlast bezorgen

d. zijn voorzien van een schrijfrol, alarminstallatie, dan wel zend- en/of ontvangstmogelijkheden

e. alfanumeriek zijn

f. grafieken kunnen weergeven in het afleesvenster

NB de grafische rekenmachine behoort niet tot het standaardpakket en is slechts voor een beperkt aantal vakken toegestaan.

Pijl omhoog