Computer

Computer vmbo algemeen

Bij Frans BB en KB en bij muziek, dans en drama staat in het overzicht de computer als hulpmiddel vermeld. Bij deze examens is de computer als hulpmiddel nodig: de examens worden via de computer afgenomen.

Bij de beroepsgerichte examens (cspe) in BB en KB wordt de computer vaak als vakgericht hulpmiddel ingezet, Daarnaast hebben deze examens minitoetsen theorie die via de computer kunnen worden afgenomen.

In de basisberoepsgerichte leerweg worden in een pilot alle avo-vakken via de computer afgenomen. De pilot is in 2007 uitgebreid tot circa 200 scholen.

Bij alle schriftelijke examens is de computer toegestaan als schrijfgerei. De school kan dat toestaan voor alle kandidaten, kan het ook toestaan voor speciale groepen kandidaten bijvoorbeeld de dyslectische kandidaten. Als de computer als schrijfgerei wordt gebruikt, is het van belang dat kandidaten geen toegang hebben tot verboden hulpmiddelen (zoals een digitale atlas of een digitaal woordenboek), en moet ook o.m. de opslag (bijvoorbeeld uitprinten) worden geregeld. Op www.cevo.nl staan aanwijzingen voor scholen die de computer als schrijfgerei willen inzetten.

Bij gebruik van de computer als schrijfgerei hoeft de spellingscontrole niet te worden uitgeschakeld.

De computer kan tenslotte worden gebruikt als hulpmiddel voor kandidaten met een beperking; bijvoorbeeld voor audio (Daisy of spraaksynthese), of voor vergroting ''op maat'' van de pdf van het examen op het beeldscherm. Ook dan mag de kandidaat geen toegang hebben tot verboden hulpmiddelen.

Bij elke inzet van de computer geldt tevens onverkort de lijst van toegestane hulpmiddelen. Met andere woorden: ook naast een examen Frans BB, bij een compex-examen biologie GL/TL of voor een kandidaat die schrijft op de computer, is o.m. een ( papieren ) woordenboek toegestaan. Uit een kleine praktijkproef is gebleken dat deze op het eerste gezicht wellicht anachronistische oplossing goed uitvoerbaar is.

Computer bij Frans (BB en KB) Muziek, Dans en Drama GL/TL

Een computer waarop het programma geïnstalleerd wordt, moet minimaal voldoen aan de volgende eisen:

  • windows 2000 of later (windows 98 wordt niet meer ondersteund)
  • Pentium II 450 MHz, geheugen 128 Mb
  • Videokaart:

. geheugen 16 Mb

. minimum Resolutie: 800 x 600

. kleuren: 24-bits

  • Geluidskaart:

. stereo

. 16 bits

. 44 kHz

  • Hoofdtelefoon
  • CD-rom-speler
  • Harde schijf: 600 Mb vrije ruimte

Compex-examens GL/TL economie, biologie en NaSk 1

Zie voor de aan de computer te stellen eisen en de vaardigheidseisen voor de kandidaat:

http://www.cito.nl/vo/ce/compex/compex/eind_fr.htm

Ook hier geldt: besturingssysteem windows 2000 of later

Computer havo/vwo algemeen

Bij de examens CKV2 (schoolexamen) is de computer voor afname noodzakelijk.

Bij alle schriftelijke examens is de computer toegestaan als schrijfgerei. De school kan dat toestaan voor alle kandidaten, kan het ook toestaan voor speciale groepen kandidaten bijvoorbeeld de dyslectische kandidaten. Als de computer als schrijfgerei wordt gebruikt, is het van belang dat kandidaten geen toegang hebben tot verboden hulpmiddelen (zoals een digitale atlas of een digitaal woordenboek), en moet ook o.m. de opslag (bijvoorbeeld uitprinten) worden geregeld. Op www.cevo.nl staan aanwijzingen voor scholen die de computer als schrijfgerei willen inzetten.

Als de computer als schrijfgerei wordt gebruikt, hoeft de spellingcontrole niet te worden uitgeschakeld.

De computer kan worden gebruikt als hulpmiddel voor kandidaten met een beperking; bijvoorbeeld voor audio (Daisy of spraaksynthese), of voor vergroting ''op maat'' van de pdf van het examen op het beeldscherm. Ook dan mag de kandidaat geen toegang hebben tot verboden hulpmiddelen.

Bij elke inzet van de computer geldt tevens onverkort de lijst van toegestane hulpmiddelen. Met andere woorden: ook naast een compex-examen biologie havo of voor een kandidaat die schrijft op de computer, is o.m. een ( papieren ) woordenboek toegestaan. Uit een kleine praktijkproef is gebleken dat deze op het eerste gezicht wellicht anachronistische oplossing goed uitvoerbaar is.

Computer bij CKV-2 havo/vwo

Windows 2000 of later, een computer met een kloksnelheid minimaal 450 MHz, en verder een geluidskaart, koptelefoon; cd-romspeler minimaal 24x; videokaart 24 bits kleuren (RGB), geheugen 32 Mb.

Voor compex-examens havo en vwo staan systeemeisen en vaardighedenlijsten op

http://www.cito.nl/vo/ce/compex/compex/eind_fr.htm.

Ook voor deze examens geldt: besturingssysteem windows 2000 of later.