Atlas

vwo en havo

In vwo en havo zijn de 51e en 52e druk van de Grote Bosatlas toegestaan.

Zonder atlas kan de kandidaat een aantal vragen niet maken.

In de eerste drie oplagen van de 51e druk waren De Basisstatistiek en Het Extra Materiaal voor de tweede fase losse katernen, vanaf de vierde oplage zijn deze twee losse katernen in de atlas ingenaaid. Deze aanvullende katernen zijn op het examen evenzeer nodig als de atlas.

De 51e druk is toegestaan tot en met het centraal examen van 2007. De 51e druk is in 2008 dus niet meer toegestaan.

Bij het centraal examen aardrijkskunde havo en vwo zijn met ingang van 2008 alleen de 52e druk en 53e druk van de Grote Bosatlas als hulpmiddel toegestaan.

Dit zal ook zo zijn bij de examens van 2009; bij het havo zowel volgens het huidige programma als volgens het nieuwe programma.

Een digitale atlas is niet toegestaan.

gebruikte druk vermelden

In verband met soms verschillende nummers van identieke kaarten dient de kandidaat op het examenwerk te vermelden welke druk hij gebruikt heeft.

kleurenblinde kandidaten

Indien een school een kleurenblinde kandidaat voor het vak aardrijkskunde heeft, kan de directeur een maatregel nemen om bij de afname van het examen met deze handicap rekening te houden. Hij deelt deze maatregel mee aan de inspectie.

vmbo

In het vmbo is een atlas niet toegestaan.