Homepage

Docentbetrokkenheid

Het CvTE betrekt docenten op veel manieren bij de centrale examens vo. De insteek daarbij is: kennis delen en samen een zo goed mogelijk centraal examen ontwikkelen. Het CvTE leert van docenten en docenten leren van het CvTE.

lees meer

leerlingen in een klas kijken aandachtig naar het beeldscherm

Direct naar...Normering vmbo algemeen

De omzettingstabellen van scores naar cijfers voor de algemene vakken vmbo zijn op 13 juni 2018 gepubliceerd.


Normering havo en vwo

De omzettingstabellen van scores naar cijfers voor havo en vwo zijn op 13 juni 2018 gepubliceerd.


Pijl omhoog