Homepage

Bekijk

Centrale examens vo

Het College voor Toetsen en Examens is namens de overheid verantwoordelijk voor de kwaliteit en het niveau van de centrale examens en toetsen in Nederland. Het heeft verschillende examens en toetsen onder zijn hoede waaronder de centrale examens voortgezet onderwijs.

Direct naar...

Examenlijn

Heeft u een fout gezien in een examen of correctievoorschrift? Wilt u feedback geven over een examen? De Examenlijn hoort het graag!

Toegestane hulpmiddelen

Het CvTE heeft bekengemaakt welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij de centrale examens in 2023.

Maartaanvulling 2023

De Maartaanvulling op de Januari-aanvulling en Septembermededeling over de eindexamens 2023 voor vwo, havo en vmbo is gepubliceerd.

Rooster centrale examens

Overzicht van de dagen en uren waarop de centrale examens van de eindexamens vwo, havo, vmbo in 2023 plaatsvinden.