Homepage

Ik heb een examenklas

Docenten die (voor het eerst) een examenklas hebben, krijgen met veel verschillende aspecten te maken: voorbereiding, afname, correctie. Het CvTE maakt u graag wegwijs.

lees meer

leerlingen in een klas kijken aandachtig naar het beeldscherm

Direct naar...

Septembermededeling

De Septembermededeling over de eindexamens 2019 voor vwo, havo en vmbo is gepubliceerd.

Examenlijn

De Examenlijn behandelt vragen van docenten over examenopgaven, correctievoorschriften en de normering.


Pijl omhoog