Homepage

Welkom op Examenblad

Examenblad is de officiële website over centrale examens en de rekentoets vo. Deze site is een initiatief van de directie Voortgezet Onderwijs van het Ministerie van OCW en het College voor Toetsen en Examens. Op de helppagina leest u meer over de opzet en werking van de site.

lees meer

leerlingen in een klas kijken aandachtig naar het beeldscherm

Direct naar...

Rooster centrale examens 2019

Overzicht van de dagen en uren waarop de centrale examens van de eindexamens vwo, havo, vmbo en de staatsexamens in 2019 plaatsvinden.Pijl omhoog