Homepage

Docentbetrokkenheid

Het CvTE betrekt docenten op veel manieren bij de centrale examens vo. De insteek daarbij is: kennis delen en samen een zo goed mogelijk centraal examen ontwikkelen. Het CvTE leert van docenten en docenten leren van het CvTE.

lees meer

leerlingen in een klas kijken aandachtig naar het beeldscherm

Direct naar...
Examenlijn

De Examenlijn behandelt vragen van docenten over examenopgaven, correctievoorschriften en de normering.


Pijl omhoog