Homepage

Direct naar...

Maartaanvulling 2021

De Maartaanvulling op de Septembermededeling over de eindexamens 2021 voor vwo, havo en vmbo is gepubliceerd.

Doe mee op denkmee.cvte.nl

Ideeën inbrengen, tips ontvangen of een discussie starten over de centrale examens? Dat kan op denkmee.cvte.nl! Wees welkom.