Homepage

Welkom op Examenblad

Examenblad is de officiële website over centrale examens en de rekentoets vo. Deze site is een initiatief van de directie Voortgezet Onderwijs van het Ministerie van OCW en het College voor Toetsen en Examens. Op de helppagina leest u meer over de opzet en werking van de site.

lees meer

leerlingen in een klas kijken aandachtig naar het beeldscherm

Dit examenjaar is verstreken

Examenblad.nl is momenteel gefilterd op een examenjaar dat inmiddels is afgerond. Via het menu of de zoekfunctie zijn examens en overige informatie uit het betreffende jaar te vinden.

Pijl omhoog