Homepage

Bekijk

Direct naar...

Rooster centrale examens

Overzicht van de dagen en uren waarop de centrale examens van de eindexamens vwo, havo, vmbo in 2022 plaatsvinden.

Normering havo en vwo

De omzettingstabellen van scores naar cijfers voor havo en vwo tijdvak 1 zijn gepubliceerd.

Maartaanvulling 2022

De Maartaanvulling op de Februari-aanvulling en Septembermededeling over de eindexamens 2022 voor vwo, havo en vmbo is gepubliceerd.