Homepage

Centrale examens vo

Het College voor Toetsen en Examens is namens de overheid verantwoordelijk voor de kwaliteit en het niveau van de centrale examens en toetsen in Nederland. Het heeft verschillende examens en toetsen onder zijn hoede waaronder de centrale examens voortgezet onderwijs.

Direct naar...

Januari-aanvulling 2023

De Januari-aanvulling op de Septembermededeling over de eindexamens 2023 voor vwo, havo en vmbo is gepubliceerd.

Ik ben examensecretaris

Het College voor Toetsen en Examens heeft alle belangrijke informatie voor examensecretarissen op een rijtje gezet.

Examenlijn

Heeft u een fout gezien in een examen of correctievoorschrift? Wilt u feedback geven over een examen? De Examenlijn hoort het graag!

Rooster centrale examens

Overzicht van de dagen en uren waarop de centrale examens van de eindexamens vwo, havo, vmbo in 2023 plaatsvinden.

Toegestane hulpmiddelen

Het CvTE heeft bekengemaakt welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij de centrale examens in 2023.