Homepage

Zittingenkalender 2e tijdvak

leerlingen in een klas kijken aandachtig naar het beeldscherm

Direct naar...

Normering vmbo

De omzettingstabellen van scores naar cijfers algemene vakken vmbo zijn op 14 juni 2017 gepubliceerd.


Normering havo/vwo

De omzettingstabellen van scores naar cijfers havo/vwo zijn op 14 juni 2017 gepubliceerd.

Kijk CvTE TV en CvTE Backstage

In CvTE TV en CvTE Backstage beantwoorden we vragen over de centrale examens. In CvTE Backstage geven we uitleg over actuele kwesties. Bekijk ze via ons YouTube-kanaal.


Rekentoets vo

Bekijk de brochure Kaders Rekentoets vo 2017, de syllabus, voorbeeldtoetsen en de activiteitenplanning.


Kandidaten met een beperking

Mogelijkheden voor kandidaten met een beperking bij centrale examens en bij de rekentoets in het voortgezet onderwijs.


Pijl omhoog