Examenrooster op vrijdag 25 juni 2021

Onderstaand rooster is vastgesteld door het CvTE ( CvTE-19.00563 en CvTE-21.00580).

Afnamemoment Tijdstip Examens
CSE 2e tijdvak
vrijdag 25 juni 2021 09:00- 12:00
13:30- 15:30
13:30- 16:00
13:30- 16:00