Examenrooster op donderdag 20 mei 2021

Onderstaand rooster is vastgesteld door het CvTE ( CvTE-19.00563 en CvTE-21.00580).

 
Afnamemoment Tijdstip Examens
CSE 1e tijdvak
donderdag 20 mei 2021 09:00-10:30
09:00-11:00
09:00-11:00
09:00-12:00
09:00-12:00
13:30-15:00
13:30-15:30
13:30-15:30
13:30-16:30
13:30-16:00